top
Search terms
Results 1 - 1 of 1 - ordered by :
TurkishNSArchives

Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(8):654-660 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01751Asuman Bir Ye�ılay1, ğlem Karakurt2, Ramazan Akdemir3, Gİ Erden4, Harun K3, Sad Açkel3, Bet Karasu3, Mıevver ...

Archives of the Turkish Society of Cardiology, Bi鏴r Ye㱮lay, Asuman, Karakurt, 謟lem, Akdemir, Ramazan, Erden, G鰊黮, K齦, Harun, A琮kel, Sad齥, Karasu, ...

Date : 02/01/2019 Item size : 27542 bytes