top
Search terms
Results 1 - 1 of 1 - ordered by :
Ehjcardiovascrec

Abstract Aims Reactive oxygen species (ROS) play essential roles in the pulmonary vascular remodelling associated with hypoxia-induced pulmonary hypertension (PH). Furthermore, a hypoxia-induced PH ...

Cardiovascular Research, You, Baiyang, Liu, Yanbo, Chen, Jia, Huang, Xiao, Peng, Huihui, Liu, Zhaoya, Tang, Yixin, Zhang, Kai, Xu, Qian, Li, Xiaohui, Cheng, Guangjie, Shi, Ruizheng, Zhang, Guogang

Date : 01/01/2018 Item size : 398185 bytes