top
Search terms
Results 1 - 1 of 1 - ordered by :
Ehjcardiovascrec

Citation MASAO TANABE, ZEN-ICHI TERASHITA, SHUJI FUJIWARA, NORIO SHIMAMOTO, NORIKO GOTO, KOHEI NISHIKAWA, MINORU HIRATA; Coronary circulatory failure and thromboxane A2 release during coronary ...

Cardiovascular Research, TANABE, MASAO, TERASHITA, ZEN-ICHI, FUJIWARA, SHUJI, SHIMAMOTO, NORIO, GOTO, NORIKO, NISHIKAWA, KOHEI, HIRATA, MINORU

Date : 01/02/1982 Item size : 112350 bytes