top
Search terms
Results 1 - 10 of 13 - ordered by :
Pages: 1 2
Ehjournal

Citation Filippo Crea, C. Noel Bairey Merz, John F. Beltrame, Juan Carlos Kaski, Hisao Ogawa, Peter Ong, Udo Sechtem, Hiroaki Shimokawa, Paolo G. Camici, On behalf of the Coronary Vasomotion ...

European Heart Journal, Crea, Filippo, Bairey Merz, C. Noel, Beltrame, John F., Kaski, Juan Carlos, Ogawa, Hisao, Ong, Peter, Sechtem, Udo, Shimokawa, Hiroaki, Camici, Paolo G.

Date : 14/02/2017 Item size : 145818 bytes
Ehjournal

Citation Koichiro Sugimura, Yoshihiro Fukumoto, Yutaka Miura, Kotaro Nochioka, Masanobu Miura, Shunsuke Tatebe, Tatsuo Aoki, Kimio Satoh, Saori Yamamoto, Nobuhiro Yaoita, Hiroaki Shimokawa; ...

European Heart Journal, Sugimura, Koichiro, Fukumoto, Yoshihiro, Miura, Yutaka, Nochioka, Kotaro, Miura, Masanobu, Tatebe, Shunsuke, Aoki, Tatsuo, Satoh, Kimio, Yamamoto, Saori, Yaoita, Nobuhiro, ...

Date : 21/07/2013
Ehjournal

Citation Ryuji Tsuburaya, on behalf of the NOVEL Investigators, Jun Takahashi, on behalf of the NOVEL Investigators, Akihiro Nakamura, on behalf of the NOVEL Investigators, Eiji Nozaki, on behalf of ...

European Heart Journal, Tsuburaya, Ryuji, Takahashi, Jun, Nakamura, Akihiro, Nozaki, Eiji, Sugi, Masafumi, Yamamoto, Yoshito, Hiramoto, Tetsuya, Horiguchi, Satoru, Inoue, Kanichi, Goto, Toshikazu, ...

Date : 14/09/2016 Item size : 147706 bytes
Ehjcardiovascrec

Cardiovasc Res 1995; 30 (2): 193-199. doi: 10.1016/S0008-6363(95)00022-4 Download citation file: © 2017 Oxford University Press ×

Cardiovascular Research, Fukai, Tohru, Egashira, Kensuke, Numaguchi, Kohtaro, Hata, Hiroshi, Takahashi, Teisuke, Kasuya, Hiromitsu, Sakata, Makoto, Shimokawa, Hiroaki, Takeshita, Akira

Date : 01/08/1995
Ehjcardiovascrec

Citation Akira Ito, Hiroaki Shimokawa, Yoshihiro Fukumoto, Toshiaki Kadokami, Ryuichi Nakaike, Tsuneo Takayanagi, Kensuke Egashira, Katsuo Sueishi, Akira Takeshita; The role of fibroblast growth ...

Cardiovascular Research, Ito, Akira, Shimokawa, Hiroaki, Fukumoto, Yoshihiro, Kadokami, Toshiaki, Nakaike, Ryuichi, Takayanagi, Tsuneo, Egashira, Kensuke, Sueishi, Katsuo, Takeshita, Akira

Date : 01/09/1996
Ehjcardiovascrec

Citation Yoshihiro Fukumoto, Hiroaki Shimokawa, Toshiyuki Kozai, Toshiaki Kadokami, Kouichi Kuwata, M.Koji Owada, Tadayoshi Shiraishi, Takeshi Kuga, Kensuke Egashira, Akira Takeshita; Tyrosine kinase ...

Cardiovascular Research, Fukumoto, Yoshihiro, Shimokawa, Hiroaki, Kozai, Toshiyuki, Kadokami, Toshiaki, Kuwata, Kouichi, Owada, M.Koji, Shiraishi, Tadayoshi, Kuga, Takeshi, Egashira, Kensuke, ...

Date : 01/12/1996
Ehjcardiovascrec

Citation Akira Ito, Hiroaki Shimokawa, Yoshihiro Fukumoto, Toshiaki Kadokami, Ryuichi Nakaike, Tsuneo Takayanagi, Kensuke Egashira, Katsuo Sueishi, Akira Takeshita; The role of fibroblast growth ...

Cardiovascular Research, Ito, Akira, Shimokawa, Hiroaki, Fukumoto, Yoshihiro, Kadokami, Toshiaki, Nakaike, Ryuichi, Takayanagi, Tsuneo, Egashira, Kensuke, Sueishi, Katsuo, Takeshita, Akira

Date : 01/09/1996 Item size : 111795 bytes
Ehjcardiovascrec

Citation Yoshihiro Fukumoto, Hiroaki Shimokawa, Toshiyuki Kozai, Toshiaki Kadokami, Kouichi Kuwata, M.Koji Owada, Tadayoshi Shiraishi, Takeshi Kuga, Kensuke Egashira, Akira Takeshita; Tyrosine kinase ...

Cardiovascular Research, Fukumoto, Yoshihiro, Shimokawa, Hiroaki, Kozai, Toshiyuki, Kadokami, Toshiaki, Kuwata, Kouichi, Owada, M.Koji, Shiraishi, Tadayoshi, Kuga, Takeshi, Egashira, Kensuke, ...

Date : 01/12/1996 Item size : 131133 bytes
Ehjournal

Citation Filippo Crea, C. Noel Bairey Merz, John F. Beltrame, Juan Carlos Kaski, Hisao Ogawa, Peter Ong, Udo Sechtem, Hiroaki Shimokawa, Paolo G. Camici, ; The parallel tales of microvascular angina ...

European Heart Journal, Crea, Filippo, Bairey Merz, C. Noel, Beltrame, John F., Kaski, Juan Carlos, Ogawa, Hisao, Ong, Peter, Sechtem, Udo, Shimokawa, Hiroaki, Camici, Paolo G.

Date : 14/02/2017 Item size : 140370 bytes
Ehjournal

Citation Filippo Crea, C. Noel Bairey Merz, John F. Beltrame, Juan Carlos Kaski, Hisao Ogawa, Peter Ong, Udo Sechtem, Hiroaki Shimokawa, Paolo G. Camici, ; The parallel tales of microvascular angina ...

European Heart Journal, Crea, Filippo, Bairey Merz, C. Noel, Beltrame, John F., Kaski, Juan Carlos, Ogawa, Hisao, Ong, Peter, Sechtem, Udo, Shimokawa, Hiroaki, Camici, Paolo G.

Date : 14/02/2017 Item size : 140617 bytes