top
Search terms
Results 1 - 2 of 2 - ordered by :
AnatolianJournal

The Effect of Glutamate and Aspartate on Myocardial Protection at Cardiopulmonary Bypass Ali Vefa Özcan1, Yavuz Beþoðul2, Bülent Tünerir2, Saadettin Dernek2, Tuncay Erden2, Coþkun ...

Date : 02/02/2017
AnatolianJournal

Ýlknur Bahar1, Ahmet Akgül1, Seyhan Babaroðlu2, Mehmet Ali Özatik1, Hasan Turhan3, Kamil Göl4, Erol Þener1, Oðuz Taþdemir1 1Türkiye Yüksek Ýhtisas Hastanesi Kalp ...

Date : 12/01/2017 Item size : 36020 bytes