top
Search terms
Results 1 - 2 of 2 - ordered by :
Ehjcardiovascrec

Vasculogenesis, the de novo formation of endothelial cells (ECs) from mesodermal precursors, results in the formation of the primary vessels of the embryo.1,2 Angiogenesis is an essential process by ...

Cardiovascular Research, Wang, Xin, Ling, Chang Chun, Li, Liping, Qin, Yinyin, Qi, Jialing, Liu, Xiaoyu, You, Bo, Shi, Yunwei, Zhang, Jie, Jiang, Qiu, Xu, Hui, Sun, Cheng, You, Yiwen, Chai, Renjie, ...

Date : 01/05/2016 Item size : 361589 bytes
Ehjcardiovascrec

Vasculogenesis, the de novo formation of endothelial cells (ECs) from mesodermal precursors, results in the formation of the primary vessels of the embryo.1,2 Angiogenesis is an essential process by ...

Cardiovascular Research, Wang, Xin, Ling, Chang Chun, Li, Liping, Qin, Yinyin, Qi, Jialing, Liu, Xiaoyu, You, Bo, Shi, Yunwei, Zhang, Jie, Jiang, Qiu, Xu, Hui, Sun, Cheng, You, Yiwen, Chai, Renjie, ...

Date : 01/05/2016 Item size : 366171 bytes