top
Search terms
Results 1 - 2 of 2 - ordered by :
Ejhf

[2] The disease affects all age groups, with marked clinical heterogeneity, ranging from a normal life span without symptoms to poor outcomes such as sudden cardiac death (SCD), advanced heart ...

European Journal of Heart Failure, Wang, Jizheng, Wang, Yilu, Zou, Yubao, Sun, Kai, Wang, Zhimin, Ding, Hu, Yuan, Jinqing, Wei, Wei, Hou, Qing, Wang, Hu, Liu, Xuan, Zhang, Hongju, Ji, Yun, Zhou, ...

Date : 01/09/2014 Item size : 186559 bytes
Ejhf

[2] The disease affects all age groups, with marked clinical heterogeneity, ranging from a normal life span without symptoms to poor outcomes such as sudden cardiac death (SCD), advanced heart ...

European Journal of Heart Failure, Wang, Jizheng, Wang, Yilu, Zou, Yubao, Sun, Kai, Wang, Zhimin, Ding, Hu, Yuan, Jinqing, Wei, Wei, Hou, Qing, Wang, Hu, Liu, Xuan, Zhang, Hongju, Ji, Yun, Zhou, ...

Date : 01/09/2014 Item size : 194377 bytes