top
Search terms
Results 1 - 4 of 4 - ordered by :
AnatolianJournal

Chaoyi Qin1, Jun Gu1, Ruiqi Liu2, Fei Xu4, Hong Qian1, Qian He3, Wei Meng1 1Departments of Cardiovascular Surgery, West China Medical Center of Sichuan University; Chengdu-Peoples Republic of China ...

The Anatolian Journal of Cardiology, Qin, Chaoyi, Gu, Jun, Liu, Ruiqi, Xu, Fei, Qian, Hong, He, Qian, Meng, Wei

Date : 01/03/2017 Item size : 38752 bytes
AnatolianJournal

Hong Qian1, Yong Liu3, Yajiao Li2, Eryong Zhang1 1Department of Cardiovascular Surgery, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu-China 1Department of Cardiovascular Surgery, Peoples ...

The Anatolian Journal of Cardiology, Qian, Hong, Liu, Yong, Li, Yajiao, Zhang, Eryong

Date : 01/02/2016 Item size : 34625 bytes
AnatolianJournal

Chaoyi Qin, Hongwei Zhang, Kangjun Fan, Jun Gu, Zhenghua Xiao, Wei Meng, Hong Qian, Eryong Zhang, Jia Hu Department of Cardiovascular Surgery, West China Hospital, Sichuan University; Chengdu, ...

The Anatolian Journal of Cardiology, Qin, Chaoyi, Zhang, Hongwei, Fan, Kangjun, Gu, Jun, Xiao, Zhenghua, Meng, Wei, Qian, Hong, Zhang, Eryong, Hu, Jia

Date : 01/08/2016 Item size : 37060 bytes
AnatolianJournal

Hong Qian1, Qin Ouyang2, Yajiao Li3, Wei Meng1 1Department of Cardiovascular Surgery, West China Hospital of Sichuan University, Chengdu-China 2Radiology, West China Hospital of Sichuan University, ...

The Anatolian Journal of Cardiology, Qian, Hong, Ouyang, Qin, Li, Yajiao, Meng, Wei

Date : 01/02/2016 Item size : 35163 bytes