top
Search terms
Results 1 - 3 of 3 - ordered by :
AnatolianJournal

Abdullah Erdem1, Celal Akdeniz1, Türkay Sarýtaþ1, Nurdan Erol1, Fadli Demir1, Ali Rýza Karaci2, Yalým Yalçýn3, Ahmet Çelebi1 1Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami ...

Date : 12/01/2017 Item size : 38636 bytes
AnatolianJournal

Siyami Ersek Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, Ýstanbul, Türkiye 2Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular ...

Date : 12/01/2017 Item size : 37060 bytes
AnatolianJournal

Siyami Ersek Göðüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Pediyatrik Kardiyoloji Kliniði, Ýstanbul 4Department of Pediatric Cardiology, Dr Behçet Uz ...

Date : 31/01/2017