top
Search terms
Results 1 - 6 of 6 - ordered by :
AnatolianJournal

Mustafa Yazýcý1, Sabri Demircan1, Emre Aksakal2, Mahmut Þahin2, Murat Meriç1, Ýhsan Dursun1, Serkan Yüksel3, Olcay Saðkan2 1Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi, ...

Date : 12/01/2017 Item size : 36268 bytes
AnatolianJournal

Mustafa Yazýcý1, Emre Aksakal1, Sabri Demircan2, Mahmut Þahin1, Olcay Saðkan1 1Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, Samsun, Türkiye ...

Date : 12/01/2017 Item size : 34923 bytes
AnatolianJournal

Özgür Kaplan1, Murat Meriç1, Zeydin Acar1, Abdurrahman Kale1, Sabri Demircan1, Özcan Yýlmaz1, Günnur Demircan2, Yeliz Yýlmaz Miroðlu2 1Department of Cardiology, Faculty of ...

Date : 12/01/2017 Item size : 36665 bytes
AnatolianJournal

The relationship between coronary slow flow phenomenon and urotensin-II: A prospective and controlled study Halit Zengin1, Ali Rýza Erbay2, Ali Okuyucu3, Hasan Alaçam3, Serkan Yüksel1, Murat ...

Date : 12/01/2017 Item size : 46326 bytes
AnatolianJournal

Mustafa Yazýcý1, Sabri Demircan2, Fidovsi Ýbrahimli1, Emre Aksakal1, Mahmut Þahin1, Olcay Saðkan1 1Ondokuz Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý, ...

Date : 04/03/2017 Item size : 35062 bytes
AnatolianJournal

The diagnostic value of multislice computed tomography in evaluation of coronary artery disease in patients with left bundle branch block [Anatol J Cardiol] Mehmet Selim Nural1, Mustafa ...

Date : 05/03/2017 Item size : 36266 bytes